Hans Derins acupunctuur en osteopathie

  • Acupunctuur
  • Osteopathie

Osteopaat

Osteopathie is een manuele behandelingsmethode. De diagnose en therapie gebeuren door ondervraging en lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt gezocht naar oorzaken van klachten die door toedoen van osteopathische manuele technieken te behandelen zijn. Het achterliggende idee is zoeken naar het primaire letsel en pogen de pijn te verminderen door het behandelen van de oorzaak en het herstellen van het normale bewegen. “Leven is bewegen” (Dr. A.T. Still).

Als osteopaten beschouwen we ons beroep als een medische discipline, een medische wetenschap, een filosofie en een kunst.

Als medische wetenschap, want om dit beroep op een veilige en competente manier uit te oefenen is een gedegen kennis van anatomie en fysiologie onontbeerlijk.

Als filosofie heeft de osteopathie een eigen visie op gezondheid en ziekte. De uitgangspositie hierin is het concept van de eenheid tussen structuur en functie.

De kunst bestaat uit het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van patiënten door toedoen van manuele technieken, die jaren oefening en een hoge handvaardigheid vragen.

De behandeling

Een osteopaat behandelt niet enkel klachten van het bewegingsapparaat (zoals spieren, pezen en gewrichten), maar behandelt ook tal van andere klachten die vaak een functionele oorsprong hebben zoals (spannings)hoofdpijn, functionele klachten van de verschillende lichaamssystemen: ademhalingsstelsel, maagdarmstelsel, gynaecologisch stelsel, ...

De behandeling start vooreerst met een gesprek waarbij de klachten, de medische voorgeschiedenis, eventuele andere behandelingen en de verwachtingen overlopen worden.

Nadien wordt de patiënt manueel onderzocht en kan de osteopaat een klinisch bilan opstellen. Pas dan kan de osteopaat de patiënt uitleg geven over de behandelingsmogelijkheden en nemen osteopaat en patiënt een beslissing om al dan niet verder osteopathisch te behandelen. Soms is osteopathie niet of nog niet aan de orde en verwijst de osteopaat de patiënt door naar de huisarts of een andere zorgverlener. Het is immers erg belangrijk dat de osteopaat ook weet wanneer hij NIET mag behandelen en wanneer doorverwijzing naar een huisarts aangewezen is. Dit is cruciaal en een goede samenwerking in een open sfeer met huisartsen, specialisten, kinesisten en andere therapeuten maakt dat de patiënt de best mogelijke behandeling krijgt.

De osteopaat gebruikt bij aanvang van de behandeling zachte manuele technieken. Via deze therapie wordt NIET de ziekte behandeld, maar wordt er gezorgd dat het normale genezingsvermogen van het lichaam terug gestimuleerd wordt.

Op de website van ‘The International Academy of Osteopathy’ kan u nog meer info vinden inzake osteopathie en de opleiding.

www.osteopathie.eu